Slutt å gruble, begynn å leve

Forfatter: Steven Hayes

Utgitt: 2015

369,00 kr

isbn 9788282200943

Oversatt av Nina Kraft

ACT - Acceptance and commitment therapy (ACT), som på norsk kalles aksept- og forpliktelsesterapi, er den nye generasjonen kognitiv terapi - og er en terapeutisk tilnærming med et solid vitenskapelig fundament.

ACT dreier seg ikke om å motarbeide skremmende, rasende, angstfylte eller triste tanker – eller å nedkjempe de følelsene som smertefulle tanker setter i gang. Basert på Relational Frame theory (RTF) (relasjonell rammeteori), forklarer ACT hvordan språket vikler oss inn i en nytteløs krig mot indre opplevelser. Gjennom metaforer, paradokser og mindfulness-orienterte øvelser kan vi lære å møte grubling, bekymring og de ubehagelige følelsestilstandene som følger med; godta dem slik de er – uten frykt, unngåelse eller kontroll.

Det er først når du glir slipp på tanke- og følelseskontrollen, at du kan oppnå psykologisk fleksibilitet. Kall det gjerne en ny form for kontroll, men det er en som vitaliserer og befrir deg fra faste rammer og atferdsmønstre, fordi du kan være fullt og helt til stede i øyeblikket.

 

  • Bruk av språk kan ligge til grunn for egen lidelse
  • Unngåelse avler unngåelse og fører til at du fortsetter å lide
  • Aksept av smerte gir mindre smerte
  • En aksepterende holdning kan nås gjennom mindfulness-meditasjon
  • Å akseptere dreier seg ikke om å like eller mislike, men å leve med
  • Å leve med vil åpne for nye oppdagelser og det du verdsetter mest
  • Du kan forplikte deg til et meningsfullt liv