Skulle vi avskaffe partisystemet?

Forfatter: Daniel Cohn-Bendit

Utgitt: 2015

99,00 kr

isbn 9788282201360

- tanker fra en stats - og partiløs politiker.

med forord av Rasmus Hansson

 Jeg dediserer disse tankene om partisystemets treghet til alle som setter sin lit til politikken i håp om å bygge en bedre verden. Livet skapes av de valgene vi tar det finnes ingen overordnet moral eller ideologi. Selv om du er enig med en gitt ideologi, vil det ikke nødvendigvis si at du er avhengig av den.

«Kun en bevegelse, ikke et politisk parti, er i stand til å etablere egne ideer og fremgangsmåter i de brede lag og sette hele samfunnet i sving. Det er her miljøvernets sterke side ligger, i dets evne til å danne en bevegelse.»