Selv og sammen

Forfatter: Tor Wennerberg

Utgitt: 2015

369,00 kr

isbn 9788282200813

Selv og sammen. Om tilknytning og identitet i relasjoner.                                                          Oversetter Tone Johanne Arneberg.

"Vi mennesker er meningsskapende vesener, og vi skaper mening i relasjoner til andre. Den viktigste ressursen vi har for å takle kriser og vanskeligheter, er vår evne til å etablere gode relasjoner til andre, relasjoner som tilgodeser våre doble eksistensielle behov for nærhet og autonomi.

Denne egenskapen er heller ikke noe som er fastlagt og uforanderlig, den påvirkes av våre anstrengelser for å bedre forståelsen av oss selv og andre, og gjennom de erfaringene vi gjør i relasjon til andre gjennom hele livet.

Det er et livslangt prosjekt å forsøke å bli en følelsesmessig moden og differensiert person; en som kan holde fast ved seg selv uten å gi avkall på sitt dype behov for nærhet til andre. Og fordi intet menneske er perfekt, finnes det ingen som realiserer dette idealet fullt ut."

Relaterte produkter