Alkymistens gåtefulle symbol

Forfatter: Ragnhild Hoffmann

Utgitt: 2010

299,00 kr

isbn 9788291614977

 - de vises sten.

For alkymistene var alle aspekter ved livet, skapelsen og naturen viktig - fra det høyeste himmelvesen til den mest ubetydelige sten på jorden. I en verden full av uforenelige motsetninger kan alkymien representere en holistisk tilnærming, en felles tradisjon for menneskeheten - med røtter i arabisk, kinesisk, indisk, afrikansk og europeiske kultur. På individnivået er det imidlertid ikke tilstrekkelig med et velutviklet intellekt. Sansning, fornemmelser, intuisjon og følelser må i like stor grad utvikles.

Det som oppfattes av intellektet må kroppen erfare. Uten denne opplevelsen av oss selv, blir erkjennelsen substansløs og skaper en tom og forvirret verdiløshet. Målet i alkymien var å finne balansen mellom terrena, det faste, og volentilia, det flyktige - en harmoni mellom det jordiske og det himmelske, mellom kropp og ånd. Alkymien kan gi innsikt og erkjennelse hos søkende mennesker, hevder Ragnhild Hoffmann.

Hun gir også et kulturhistorisk overblikk, forklarer alkymistisk symbolbruk og hvordan denne har påvirket vestlig tenkning og Carl Gustav Jungs dypdepsykologi. Det er en gammel alkymistisk sannhet at det som skjer oppe i himmelen også skjer nede på jorden, og at det som skjer utenfor deg også skjer inni deg.