29 sider mot uro

Forfatter: Kerstin Jeding

Utgitt: 2012

129,00 kr

isbn 9788282200547

ACT - Acceptance and commitment therapy.

Med hjelp av denne lille boken starter du reisen til økt velbefinnendeog ro i tilværelsen. Gjennom 29 sider lærer du om ACT . Acceptance and Commitment Therapy, som er en del av den kognitive atferdsterapiens tredje generasjon.

Du kommer til å forstå at hjernen er ikke til for at vi skal føle oss vel, den er til for at vi skal overleve . og du vil innse at alle mennesker føler uro, grubler og bekymrer seg. Du vil også erfare at tankerekker og eltingen av dem kan brytes. Du innser at du har det aller best når du unner deg noen øyeblikk med oppmerksomt nærvær.

Oversetter Tone Johanne Arneberg