29 sider mot stress

Forfatter: Kerstin Jeding

Utgitt: 2012

129,00 kr

isbn 9788282200523

ACT - Acceptance and commitment therapy.

Med hjelp av denne lille boken starter du reisen til økt velbefinnende og ro i tilværelsen. Gjennom 29 sider lærer du om ACT: Acceptance and Commitment Therapy, som er en del av den kognitive atferdsterapiens tredje generasjon.

Du vil innse at hjernen er ikke til for at vi skal føle oss vel, den er til for at vi skal overleve. I håndteringen av stress er det rett og slett best å koble fra den ivrige og tankeproduserende hjernen og ta i bruk andre verktøy. Du blir oppmerksom på at du ikke er ett med tankene dine og at enkle øvelser kan løse vanskelige situasjoner. Du innser at du har det aller best når du unner deg noen øyeblikk med oppmerksomt nærvær.

Oversatt av Tone Johanne Arneberg