Viktor E. FranklViktor E. Frankl

Viktor E. Frankl (1905 - 1997) står sentralt innenfor moderne psykiatrisk forskning. Hans logoterapi har sitt utspring i eksistensialistisk filosofi og danner en positiv motvekt mot psykoanalysen.

 

Under krigen satt Frankl tre år i tysk fangenskap. Han har hatt Freuds lærestol, og han har vært leder for den nevrologiske avdeling ved Wien polikliniske hospital. Han har vært formann i Østerrikes medisinske selskap for psykoterapi.

Bibliografi

2008 - Vilje til mening

Kategorier: