Signe Lene Kvarstein



Signe Lene Kvarstein

Kvarstein er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie med fordypning i kognitiv terapi og mindfulness. Hun er ansatt ved Avdeling for traumebehandling og interpersonlig terapi ved Modum Bad, Vikersund. Hun har bred erfaring innen psykisk helsearbeid gjennom 30 år.

 

Kvarstein er instruktør i KiD (kurs i depresjonsmestring), i "oppmerksomhetstrening" ved "Scandinavian Center for Awareness Training" hos Andries Kroese siden 2007 og godkjent kursleder i MBCT gjennom instruktørkurs med bl.a. Zindel V. Segal (en av grunnleggerne av MBCT) i USA våren 2009. Kvarstein avholdt et 8-ukers kurs i MBCT i Oslo våren 2010 via Psykologtjenesten AS.

2012 - Mindfullnessbasert kognitiv terapi

Kategorier: