Ragnhild HoffmanRagnhild Hoffman

Ragnhild Hoffmann (1943) er cand.philol. med hovedfag i litteraturvitenskap.

Hun er utdannet Dipl drömcoach idp (Institutet för drömpsykologi), Solna (utenfor Stockholm), og Diplomerad symbolterapeut ved Symbolon AB, Fjärås ved Göteborg. Tidligere har hun jobbet som lektor i skolen.

Bibliografi 2010 - Alkymistenes gåtefulle symbol

Kategorier: