Irene NémirovskyIrene Némirovsky

Irene Némirovsky ble født i Kiev i 1903, hvor hennes far var en velstående jødisk finansmann. I 1918 flyktet familien til Frankrike, som følge av den russiske revolusjon.

Némirovsky begynte å skrive, og ble en svært anerkjent forfatter i Frankrike på 1930-tallet. Da Tyskland inntok Paris i 1940, flyttet hun og mannen med to små døtre til en liten landsby utenfor paris. Det var her hun begynte arbeidet med Storm i juni. Hun ble arrestert i 1942 og sendt til Auschwitz, der hun døde kort tid etterpå.

Bibliografi

2009 - David Golder

2008 - Hett blod

2010 - Jomfruene og andre noveller

2007 - Sjelenes herre

2006 - Storm i juni

Kategorier: