Kategorier:
Henrik Mathisen levde som buddhistmunk i himalaya-fjellene i India i årene 1995 - 98. Han studerte buddhistisk filosofi og tibetansk språk. Dette ledet til at han arbeidet som tolk for ulike tibetanske lamaer og lærere.

Han har oversatt Den tibetansk dødeboken (Gyldendal 2001), samt et utvalg buddhistiske historier til boken Buddhas fortellinger (De norske bokklubbene 2001) fra tibetansk. Henrik Mathisen er religionsviter, noe som innbefatter kunnskap om mange ulike visdomstradisjoner.