Grethe NordhelleGrethe Nordhelle

Grethe Nordhelle er klinisk psykolog og har tidligere praktisert som advokat. De siste tjue årene har hun arbeidet som terapeut, psykologisk rådgiver og mekler. Hun har sin egen klinikk på Bygdøy, hvor hun også bor – og har hagen sin. I mange år var hun førstelektor på Diakonhjemmet Høgskole, med ansvar for psykologiundervisingen. Hun har skrevet til sammen åtte fagbøker og holder foredrag og kurs i inn- og utland.

Bibliografi

2015 – Hagepsykologi

Kategorier: