Kunsten å være lykkelig

Forfatter: Dalai-Lama

Utgitt: 2014

149,00 kr

isbn 9788282200905

Dalai Lama: Kunsten å være lykkelig - En håndbok i å leve

Oversetter: Monica Carlsen

Boken presenterer Dalai Lamas syn på hvordan man skal kunne leve et lykkeligere liv. Kunsten å være lykkelig - er et samarbeid mellom Nobelprisvinner Dalai Lama og den amerikanske psykiateren Howard C. Cutler.

Dalai Lamas budskap kan til å begynne med virke enkelt: ha medfølelse og empati med andre. Sorg og lidelse er en naturlig del av livet. Ytterligheter er ikke av det gode. Alle har rett til lykke. Men etter hvert som han går i dybden og setter de ulike temaene inn i en sammenheng, ser vi at en helhetlig og vel underbygget filosofi tar form: Han forteller oss hvordan vi skal bekjempe sinne, sjalusi, angst og bekymring, og hvordan vi kan utvikle medfølelse, og derigjennom finne frem til et grunnlag for å kunne utvikle større sinnsro og bli lykkeligere.

I sine samtaler diskuterer Dalai Lama og Cutler forhold som romantikk, familie, helse og jakten på makt og rikdom, og viser oss hvordan vi i dagliglivet kan utvikle evnen til å bekjempe usikkerhet, sinne, sorg, ensomhet, angst og bekymring, og slik bli bedre i stand til å takle livets med - og motgang.

Relaterte produkter