Bøker skal etter vår mening gjøre noe med den som leser; noe mer enn å underholde. Dersom en bok evner å gi leseren en opplevelse av å føle en ny eller annen innsikt eller mening, har vi som forlag oppnådd en av våre målsetninger.

"Øivind Arneberg"

KONTAKT

Øivind Arneberg
Tlf. 95125122
E-post: oivind@arnebergforlag.no
Arneberg Forlag
E-post:arneberg@arnebergforlag.no
Postadresse: Postboks 4666 Nydalen, 0405 Oslo
Besøksadresse: Øvre Vollgate 15, Bokhandelens hus, 0158 Oslo

 

nye bøker: